top of page

Tribute to...

In my search for balance and equilibrium, I created a sign with no intention for a specific interpretation. An object on the verge of equilibrium, it becomes a subtle determinant of direction. A decision of sound in space-time. It refers to the objects of signs that Roland Barthes writes about in The Empire of Signs. The subtle form emphasising the grain of the larch resonates like the sound of a camertone.
It is an object in homage to the work of my chosen artist.

Poszukując balansu i równowagi stworzyłem znak bez intencji do konkretnej interpretacji. Obiekt na pograniczu równowagi, staje się subtelnym wyznacznikiem kierunku. Decyzją o dźwięku w czasoprzestrzeni. Nawiązuje do przedmiotów znaków o których pisze Roland Barthes w Imperium Znaków. Subtelna forma o formie podkreślającej usłojenie modrzewia rezonuje jak dźwięk kamertonu.
Jest to obiekt w hołdzie do twórczości wybranej przeze mnie artystki.

Commision

Created for an exhibition

Nów w Pełni 2023

Photos by Tomo Yarmush

bottom of page